MediVacPac

MBU Constructions har tagit fram ”MediVacPac” som är ett intensivvårds transportsystem.

MediVacPac transportställning är fast monterad på en ambulansbår. Ingen överflyttning av utrustning från bår till ambulans behövs. Vilket innebär mindre handhavande och mer tidsbesparande. Bältad vårdpersonal har all medicinskteknisk utrusning inom räckhåll samt full överblick av patient vilket ger en säker och ergonomisk arbetsmiljö.

MediVacPac passar på olika bårar samt i alla ambulanser, CE-märkt, godkänd enligt MDR klass 1 och EN1789.

MediVacPac – Allmän introduktion

MediVacPac – Överflyttning patient

MediVacPac – Låsning transportläge

 

MediVacPac – Brukanvisning

Bruksanvisning MediVacPac (PDF 1,7 MB)

MediVacPac – Alfa

MediVacPac – Pensi

MediVacPac – Kartsana

MediVacPac – Stryker

Kommentarer inaktiverade.